Project

Stikstofkringloop en stikstofsequestratie in randen van gematigde bossen

Code
3G046413
Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Forestry sciences
Trefwoorden
gematigd bos stikstofcyclus bosranden
 
Projectomschrijving

Algemeen doel van dit project is het bosrandeffect op de N-cyclus en sequestratie in gematigde bosecosysteg men te onderzoeken. Specifieke doelstellingen zijn om te onderzoeken (1) in welke mate gasvormige N emissie en N pools en sequestratie in de strooisellaag en minerale bodem beïnvloed worden door afstand tot de bosrand, (2) welke processen en factoren in de bodem en strooisellaag verantwoordelijk zijn voor de gewijzigde N cyclus, en (3) hoe de gewijzigde N cyclus samenhangt met C sequestratie