Project

Tasting Flanders - Tasting Britain? De Vlaamse emigrant-schilder in het zestiende-eeuwse Groot-Brittanië: wisselwerking tussen heimat en eiland

Looptijd
01-10-2011 → 30-09-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Art studies and sciences
    • Visual arts
Trefwoorden
artistieke uitwisseling (hof-)portretkunst emigrant-schilder Vlaanderen Groot-Brittanië 16de eeuw
 
Projectomschrijving

Binnen recent kunsthistorisch onderzoek zijn verschijnselen zoals migratie en artistieke uitwisseling belangrijke onderzoektopics . Tot heden is slechts gering aandacht besteed aan de creatieve uitwisseling tussen Vlaamse en Britse schilders en de belangrijke bijdrage van de Vlaamse schilders aan de 16e eeuwse Britse (portret-)schilderkunst. Dit onderzoek belichaamt en identificeert het oeuvre, de stijl en schildertechniek van zeven Anglo-Vlaamse portretschilders.