Project

Organisatie en coordinatie van een network over de coördinatie van socialezekerheidssystemen in de Europese Unie –Lot 2: Informatie en training

Looptijd
18-12-2010 → 17-12-2013
Financiering
Europese middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
Europees recht migratie sociale zekerheid voor migrerende werknemers
 
Projectomschrijving

Het project is een netwerk van experten die onderzoek verrichten naar de problemen inzake sociale zekerheid voor migrerende personen, in het bijzonder zoals uitgewerkt in de Europese Verordeningen inzake sociale zekerheid (883/2004 en 987/2009). De bedoeling van dit project is ruimere informatie te verschaffen over het Europees kader en de problemen inzake sociale zekerheid voor migrerende personen voor zowel een gespecialiseerd publiek, bestaande uit de uitvoeringsinstellingen bij de verschillende betrokken sociale actoren, alsmede kennisverspreiding voor een breder publiek. Dit gebeurt door het opzetten van een website, alsook door het geven van trainingen.