Project

Turks en Circassisch tussen Etnoniem en Socioniem. De Linguïstische en Etnische Dimensies van de Mamloekse Identiteit as een Discursief Construct.

Code
3E006616
Looptijd
01-10-2016 → 30-09-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
    • Language studies
    • Linguistics
    • Literary studies
Trefwoorden
Mamloeken Egypte en Syrië Middeleeuwen
 
Projectomschrijving

Het Mamloeken-Sultanaat was een regime dat heerste over het middeleeuwse Egypte en Syrië, waarbij de macht over een Arabische bevolking in handen lag van een Turks- of Circassisch-sprekende elite afkomstig uit Centraal-Azië. Het onderzoek benadert de linguïstische en etnische dimensies van de identiteit van deze elite als discursieve constructen, en combineert hierbij een historische en sociolinguïstische invalshoek.