Project

RT 20/4 ALTERTOX - Bijdrage tot de risico-evaluatie van Alternaria mycotoxines: vergelijkende in vitro toxiciteit, en in vivo toxicokinetiek in het varken als surrogaat diermodel voor de mens

Code
160R07820
Looptijd
01-09-2020 → 31-08-2022
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Toxinology
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary pharmacology and toxicology
  • Veterinary public health and food safety
Trefwoorden
mycotoxines in vitro in vivo toxicokinetiek risico-evaluatie diermodel
 
Projectomschrijving

ALTERTOX zal antwoord bieden op volgende onderzoeksvragen:

 1. Wat is de in vitro cytotoxiciteit van alternariol, alternariol-monomethylether, tenuazonzuur en relevante mengsels daarvan, voor intestinale epitheelcellen en hepatocyten van humane en porciene oorsprong? Dit zal toelaten om de mycotoxine concentratie te berekenen waarbij 50% van de cellen reductie in hun viabiliteit vertonen (halve maximale effectieve concentratie (EC)50 eindpunt), en om de “lowest-observed-adverse-effect level” (LOAEL) enno-observed-adverse-effect level” (NOAEL) te bepalen. Deze toxicologische eindpunten zullen dienen als “Point of Departure” (POD) voor verdere risico-evaluatie.
 2. Is er een in vitro genotoxisch effect van alternariol, alternariol-monomethylether, tenuazonzuur en relevante mengsels daarvan, voor intestinale epitheelcellen en hepatocyten van humane en porciene oorsprong? Dit zal eveneens de berekening toelaten van de EC50, LOAEL en NOAEL toxicologische eindpunten, en van de PODs.
 3. Wat zijn de in vivo toxicokinetische kenmerken en toxicokinetische parameters, waaronder de absorptie en absolute orale biologische beschikbaarheid, lichaamsverdeling (distributie), fase I en II metabolisme en excretie (ADME eigenschappen) van alternariol, alternariol-monomethylether en tenuazonzuur in het varken als meest relevant en superieur surrogaat diermodel voor de mens?

Deze onderzoeksvragen zullen worden beantwoord met behulp van zowel in vitro varkens- en humane celcultuurmodellen die representatief zijn voor het maag-darmkanaal en de lever, en met behulp van een in vivo varkensmodel voor de studie van de orale biologische beschikbaarheid en toxicokinetiek, als meest relevant en superieur surrogaat diermodel voor de mens.