Project

Optimalisatie en opheldering van ultrasound geïnduceerde transfectie van cardiale endotheelcellen met SDF-1 met het oog op stamcelmigratie