Project

De ruimtelijke en gemeenschapscontext van de evolutie van ecologische specialisatie

Looptijd
15-10-2016 → 14-10-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Evolutionary biology
    • General biology
  • Medical and health sciences
    • Social medical sciences
Trefwoorden
metagemeenschap Lokale adaptatie
 
Projectomschrijving

Patronen in biodiversiteit wijzen op het belang van omgevingsvariatie en competitie in de verspreiding van organismen en evolutionaire processen. Met experimentele evolutie op

Tetranychus urticae zal ik testen hoe ruimtelijke structuur, competitie en verstoring de adaptatie aan een nieuwe omgeving beïnvloedt. Gecombineerd met modelleren zal dit leiden tot fundamentele inzichten in het relatief belang van ecologie en evolutie in metapopulatiedynamica.