Project

Ontrafelen van de functionele diversiteit van macrofagen en dendritische cellen met behulp van modulenetwerken en intercellulaire signalisatienetwerken.