Project

Studie van 2-gesubstitueerde 2-(broommethyl)aziridinen als veelzijdige synthons in de heterocyclische chemie