Project

Zuivelvoeding

Code
13V11215
Looptijd
02-10-2015 → 11-12-2015
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Other chemical sciences
 • Medical and health sciences
  • Nutrition and dietetics
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Food sciences and (bio)technology
 
Projectomschrijving

Er vinden verschillende samenwerkingen plaats binnen verschillende projecten. Alle hebben betrekking op diervoeding en optimaal gebruik van lokale voedermiddelen. Bezorgdheid met betrekking tot milieuvervuiling door dierlijke productie en concurrentie tussen menselijk voedsel en diervoeder zijn opgenomen in de samenwerkingsprojecten. Een voorbeeld van een dergelijk project gaat over 'Beperking van ammoniak en geuremissies van varkensmest door voedingsstrategieën en het gebruik ervan als substraat voor de productie van aardewormen'. Vermindering van emissies van mest wordt aangepakt door een duale strategie, d.w.z. door het kiezen van voedermiddelen die niet concurreren met menselijke voeding en de productie van aardewormen op mest om nutriëntenkringlopen beter te sluiten.