Project

Convenant 2008-2012 Woordenboek Vlaamse Dialecten West-Vlaanderen

Code
21G09108
Looptijd
01-01-2008 → 31-12-2013
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language studies
    • Linguistics
    • Literary studies
Trefwoorden
lexicografie lexicologie lexicale semantiek
 
Projectomschrijving

Het project kadert in het globale project ‘Woordenboek van de Vlaamse dialecten’ en behelst de aanleg van een digitale database en de lexicografische bewerking tot woordenboekafleveringen van de dialectwoordenschat van Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen.