Project

inzicht in de oorzaken en gevolgen van verhoogde niveaus van biodiversiteit. Een case studie op basis van nemathoden van verschillende diepzeehabitats onder contrasterende productiviteitsregimes

Code
01W00612
Looptijd
01-10-2012 → 30-09-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Animal biology
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
Trefwoorden
habitat hetrogeniteit nematode diepzee
 
Projectomschrijving

In dit onderzoek willen we waarom de nemathode de biodiversiteit neemt toe in de diepzee te begrijpen, en voor dat we het belangvan meer leefgebieden heterogenititeit en hoe nematode biodiversiteit is gerelateerd aan berhoogde niveaus van trofische diversiteit te onderzoeken. We gaan naar veld, laboratorium en experimenteel werk te gebruiken om te anticiperen op potentiële variabele die van invloed zijn inde nematode communautaire structuur te identificeren.