Project

SulTAn - Optimalisatie van de doseringschema's voor de combinatie van sulfonamiden en trimethoprim in de diergeneeskunde

Acroniem
SulTAn
Code
S008922N
Looptijd
01-02-2023 → 31-01-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary pharmacology and toxicology
Trefwoorden
Sulfonamides
 
Projectomschrijving

Vanwege de beperkingen voor dierenartsen om antibiotica te gebruiken die van cruciaal belang zijn voor de menselijke gezondheid in Europa, zal het relatieve gebruik van eerstelijnsantibiotica, zoals de combinatie van trimethoprim (TMP) en sulfonamiden (S), de komende jaren bij alle diersoorten toenemen. Helaas heeft de selectie van de doseringen voor deze oude geneesmiddelen  geen solide wetenschappelijke basis. Voor S en TMP is de dosisverhouding van 5:1 die wordt aangetroffen in formuleringen voor diergeneesmiddelen een directe omzetting van de verhouding van het geneesmiddel voor de mens en daarbij is dus geen rekening gehouden met de farmacokinetiek (PK) van de geneesmiddelen in elke diersoort, wat suggereert dat de doseringen zijn waarschijnlijk suboptimaal.

Om de hiaten op te vullen die verband houden met de PK van TMP en S, en met de farmacodynamiek (PD) van hun interactie op veterinaire pathogenen, hebben we een consortium van 6 partners opgebouwd die worden erkend als Europese specialisten in veterinaire klinische microbiologie en farmacologie. Ons consortium zal PK onderzoek uitvoeren bij honden, paarden, varkens, herkauwers, pluimvee en vissen en uitgebreide PD onderzoek uitvoeren op de meest relevante pathogenen. Door de gegenereerde gegevens te integreren in PK/PD-modellen, kunnen we de werkzaamheid van de huidige doseringsregimes van verschillende sulfonamiden vergelijken en de benodigde aanpassingen identificeren om de werkzaamheid bij alle diersoorten te waarborgen.

Ons project zal bijdragen aan een verantwoord en verstandig gebruik van TMP/S in de diergeneeskunde en zal de gezondheid van mens en milieu ten goede komen door ineffectieve behandelingen te vermijden en door het gebruik van tweedelijnsantibiotica te beperken die belangrijker zijn voor de menselijke gezondheid.