Project

Moleculaire merkers als tool voor een duurzame bestrijding van bladseptoria bij wintertarwe

Acroniem
179V7809
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
resistentie fungicide
 
Projectomschrijving

Mycosphaerella graminicola is een schimmel die in de teelt van wintertarwe wereldwijd voor grote opbrengstverliezen zorgt. Bestrijding gebeurt met fungiciden, maar door mutaties in het CYP51 gen dat codeert voor het doelwit-proteine van de fungiciden, ontstaat er resistentie tegen deze middelen. Dit project onderzoekt de co-evolutie tussen variaties in CYP51 en resistentie, en het effect van verschillende teelttechnische behandelingen hierop.