Project

PHOSphorus Herstel van afvalwater VOOR Jou leven

Acroniem
PHOS4YOU
Looptijd
15-09-2016 → 14-09-2020
Financiering
Europese middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Sustainable chemistry
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
    • Environmental science and management
Trefwoorden
afvalwater
 
Projectomschrijving

Phos4You (P4Y) behandelt de uitdaging inzake fosfor (P). P is essentieel voor alle leven. Hoewel de voorraad op aarde beperkt is, wordt het grotendeels verspild. De EU erkent dit door P in 2014 te plaatsen op de Critical Raw Material list. Er is bijkomende stimulans nodig voor secundaire P. P4Y bekijkt havenregio’, agrarisch en stedelijk gebied in NWE. P is nodig in buitengebied als meststof of als voederadditief (vnl in havens geproduceerd). P wordt via voedingnaar stedelijk gebied gevoerd, waar 82% van de bevolking leeft en wordt daar verspild via riolering, afva P4Y richt zich op recuperatie uit waterzuivering voor huishoudelijk afvalwater. Voor minerale P is NWE volledig afhankelijk van. 45% van de behoefte zou kunnen ingevuld worden door recuperatie. Het project beoogt recuperatie uit huishoudelijk afvalwater (+/- 113.000 t/j P), hetgeen geschat wordt op ca. 26% van de behoefte. Bij afloop van het project, zou 3,5% hiervan gerealiseerd moeten zijn, na 5j 35%, na 10j 90%. Om deze verandering te bekomen, P4Y ondersteunt 44 bedrijven door: 6 demonstrators omtrent praktijk voorwaarden voor diverse innovatieve P-recuperatie technieken voor huishoudelijk afvalwater; 5 nieuwe productie van gerecupereerde P in bemesters of kunstmest; een Europese standaard om de kwaliteit van nieuwe producten uit huishoudelijk afvalwater om maatschappelijk draagvlak te verhogen. Om de belangrijkste resultaten na het project verder uit te rollen voorzizet P4Y: verspreidingvia EU en nationale platformen (ESPP, EIPs,TWG strubias); monitoring van betrokken demonstrators / piloten; bedrijfsplannen voor P-recuperatie; overleg met beleidsmakers op regionaal vlak om een wettelijk kader te ontwikkelen dat recuperatie stimuleert; krachten bundelen met verwante projecten voor maximale impact; de transfer van technologie mogelijk maken naar andere sectoren/EU-28.