Project

De evaluatie van de nierfunctie bij de hyperthyroide kat door middel van contrast-echografie