Project

Een comparatieve studie van de rurale grondmarkt in de Zuidelijke Nederlanden vanaf de vijftiende tot de zestiende eeuw