Project

Meerwaarde van grensoverschrijdende valorisatie van marginale gronden ten ondersteuning van een biogebaseerde economie