Project

Boekepigrammen uit middeleeuwse Griekse manuscripten. Compilatie van een onontgonnen corpus en creatie van een on-line databank

Looptijd
01-07-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
    • Language studies
    • Linguistics
    • Literary studies
Trefwoorden
Griekse letterkunde Griekse taalkunde middeleeuwse cultuurgeschiedenis Byzantijnse filologie
 
Projectomschrijving

Opbouw van een corpus boekepigrammen uit Byzantijnse manuscripten (ca 800 – 1453). Het corpus zal on-line beschikbaar gemaakt worden. Onuitgegeven materiaal zal in boekvorm gepubliceerd worden. Analyse van het materiaal kan nieuw inzicht verschaffen in de literaire esthetica van de betrokken periode, de ontwikkeling van taal, orthografie en metriek, en de historische context waarin boeken ontstonden.