Project

Extracellulair vesikel (EV) transport over de hersenbarrières: van mechanistische en biologische inzichten tot strategieën voor de afgifte van geneesmiddelen aan de hersenen.