Project

Het veranderde gelaat van de lokale democratie? De impact van burgerparticipatie op de attitudes, rollen, relaties en legitimiteitspercepties van institutionele stakeholders

Looptijd
01-01-2021 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Social behaviour and social action
  • Local and urban politics
  • Political engagement, political participation
  • Political psychology
  • Democratic innovations
Trefwoorden
Democratie Burgerparticipatie Participatieve arrangementen Rollen van burgers politici en ambtenaren Legitimiteit van de overheid en publieke besluitvorming
 
Projectomschrijving

Nieuwe initiatieven van burgerparticipatie veranderen de aard van de lokale democratie. Dit onderzoek wil een meer omvattend begrip van hoe participatie een impact heeft op de rollen van politici, burgers, ambtenaren en middenveldorganisaties, de relaties tussen deze actoren, en de legitimiteit van de lokale democratische beleidsvoering in de perceptie van deze actoren.