Project

Invloed van mechanische eigenschappen met inbegrip van heterogeniteit en anisotropie op de belasting van fouten in omtreklassen van pijpleidingen