Project

Veeldeeltjessystemen: van onafhankelijke deeltjes naar collectief gedrag