Project

Nationale enquête over werkbaarheid

Code
160H4513
Looptijd
01-09-2013 → 30-06-2014
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Public health care
    • Public health sciences
    • Public health services
Trefwoorden
werkbaarheid nationale enquête
 
Projectomschrijving

De doelstellingen van het.onderzoek zijn:

• de organisatie van een nationale enquete in 3 activiteitensectoren met twee

instrumenten. de vow/QFT en de WAI

o de 3 activiteitensectoren zijn : de bouw, de industriele schoonmaak (kantoren.

industriele werkplaatsen ... ) en de tertiaire (voornamelijk bureauwerk)

o voor iedere sector moet er een aselecte steekproef worden getrokken die

representatief is voor de sector om het mogelijk te maken 600 werknemers te

ondervragen, of 1800 voor de 3 sectoren

o de vragenlijst VOW/QFT en WAI moeten worden gebruikt om de werknemers te

ondervragen

o idealiter worden de vragenlijsten niet door de werknemer alleen ingevuld, maar

wordt hij best ondervraagd door een gespecialiseerd persoon zoals een

arbeidsgeneesheer. een psycholoog •...

o idealiter bevat de steekproef zowel werknemers die onderworpen zijn aan het

gezondheidstoezicht als werknemers die er niet aan onderworpen zijn

• de analyse van de verzamelde gegevens

o globaal voor het geheel van de sectoren : beschrijving van de resultaten.

statistische analyses volgens de sleutelthematieken: leeftijd, geslacht,

beroepsstatuut ...

o per activiteitensector, maar ook met vergelijkingen tussen de sectoren

• de vergelijking van de verkregen resultaten met de VOW/QFT en deze verkregen met

de WAI en de conclusie over de eventuele complementariteit van deze 2 vragenlijsten

• de update van de normen van de VOW/QFT met de nieuwe gegevens verkregen in 2013

• de realisatie van een beschrijvende statistische analyse met commentaren over de

globale resultaten volgens sleutelthematieken: leeftijd. geslacht. beroepsstatuut,

sector, ...

0 de evolutie van de gegevens van. 2007_tot 2013 zal eveneens worden geanalyseerd en becommentarieerd

. de vergelijkingen in de mate van het mogelijke van de resultaten van de nationale Belgische

enquete gehouden in 2010 met de medewerking van Eurofound (Dublin)

• de vergelijking in de mate van het mogelijke van de resultaten met andere Belgische

gegevens specifiek over de 3 sectoren