Project

Het geheugen van het rijk: de post-imperiale geschiedschrijving van de Late Oudheid

Acroniem
MEPIHLA
Code
41Q05612
Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2017
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Ancient history
    • Cultural history
    • Medieval history
Trefwoorden
Late Oudheid middeleeuwse geschiedenis geschiedschrijving
 
Projectomschrijving

Dit project biedt de eerste alomvattende studie van alle historiografische tradities in het Middellandse Zeegebied in de periode 300-800 n. Chr. Het vertrekt van de hypothese dat de geschiedschrijving van deze periode beschreven kan worden als post-imperiaal: de literaire, culturele en politieke tradities van het Romeinse Rijk blijven het referentiepunt zelfs op het moment dat het rijk grotendeels was verdwenen als politieke eenheid.