Project

Levensvatbaarheid van populaties in versnipperd regenwoud: integratie van individu-gebaseerde modellen met landschapsdynamiek en connectiviteit

Code
3G005508
Looptijd
01-01-2008 → 30-12-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
  • Agricultural and food sciences
    • Forestry sciences
Trefwoorden
IBM PVA populatie-ecologie
 
Projectomschrijving

In dit project worden factoren bestudeerd die de lange-termijn overleving van Afrotropische vogelsoorten beïnvloeden die gevoelig zijn aan habitatverstoring en isolatie, en dit synergistisch op verschillende schaalniveaus. Hiertoe parametriseren en integreren we ruimtelijk-expliciete metapopulatie-, bos- en landschapsmodellen die zowel fine-grained als coarse-grained dynamische processen omvatten. Dispersie wordt onderzocht a.h.v. gecontroleerde release experimenten.