Project

Numerieke studie en experimentele validatie van een 2D stromingsmodule binnen een gekoppelde modellering van riviercosystemen m.b.v. het STRIVE pakket

Code
01SM0412
Looptijd
01-09-2012 → 31-05-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Geology
  • Aquatic sciences, challenges and pollution
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
Trefwoorden
geïntegreerde modellering stroming vegetatie
 
Projectomschrijving

Waterplanten hebben een belangrijke invloed op de waterstroming, sedimentatieprocessen en nutriëntdynamiek in laaglandriviren. Naast een temporele variatie in vegetatieontwikkeling doorheen het jaar treedt ook een sterke ruimtelijke heterogeniteit op. Voor het bestuderen van cascade- en terugkoppelingseffecten in het rivierecosysteem is er nood aan een geïntigreerde modellering waarbij de verschillende procesinteracties worden geïncorporeerd. Doel van dit doctoraatsonderzoek is het ontwikkelen van een 2D hydraulische module en vegetatiemodule binnen het modelpakker STRIVE. De 2D modules zullen gevalideerd worden met beschikbare en nieuwe uit te voeren (veld)experimenten.