Project

Time Machine: big data uit het verleden voor de toekomst van europa

Acroniem
TIME MACHINE
Code
41B09119
Looptijd
01-03-2019 → 29-02-2020
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Evolutionary biology
    • General biology
  • Medical and health sciences
    • Social medical sciences
 
Projectomschrijving

Europa moet dringend zijn betrokkenheid bij zijn verleden herstellen en intensiveren. Time Machine zal Europa de technologie geven om zijn identiteit tegen globalisering, populisme en toenemende sociale uitsluiting te versterken, door zijn geschiedenis en cultureel erfgoed te veranderen in een levende bron voor het mede creëren van zijn toekomst. Het Large Scale Research Initiative (LSRI) zal een grootschalige digitalisering- en computerinfrastructuur ontwikkelen die millennia aan Europese historische en geografische evolutie in kaart brengt, kilometers archieven, grote collecties van musea en bibliotheken en geohistorische datasets transformeert in een gedistribueerd digitaal informatiesysteem. Om te slagen, zijn er een reeks fundamentele doorbraken gericht op kunstmatige intelligentie en ICT, waardoor Europa de leider wordt in de extractie en analyse van big data uit het verleden. Time Machine zal sociale wetenschappen en geesteswetenschappen naar grotere problemen drijven, waardoor nieuwe interpretatieve modellen op een superieure schaal kunnen worden gebouwd. Het zal een nieuw tijdperk van open toegang tot bronnen introduceren, waarbij onderzoek in het verleden en lopend open science zijn. Deze constante stroom van kennis zal een diepgaande invloed hebben op het onderwijs, reflectie op lange trends aanmoedigen en kritisch denken aanscherpen, en zal dienen als een economische motor voor nieuwe beroepen, diensten en producten, met impact op belangrijke sectoren van de Europese economie, waaronder ICT, creatieve industrieën en toerisme, de ontwikkeling van slimme steden en landgebruik.
De CSA zal een volledig LSRI-voorstel ontwikkelen rond de Time Machine-visie. Er zullen gedetailleerde routekaarten worden opgesteld, georganiseerd rond wetenschap en technologie, operationele principes en infrastructuur, exploitatieroutes en randvoorwaarden. Een verspreidingsprogramma heeft tot doel het snelgroeiende ecosysteem verder te versterken, met momenteel 95 onderzoeksinstellingen, de meest prestigieuze Europese verenigingen voor cultureel erfgoed, grote ondernemingen en innovatieve KMO's, invloedrijke ondernemers- en middenveldverenigingen en internationale en nationale institutionele organen.