Project

Time Machine: big data uit het verleden voor de toekomst van europa

Acroniem
TIME MACHINE
Code
41B09119
Looptijd
01-03-2019 → 29-02-2020
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • European history
Trefwoorden
big data verleden Geschiedenis Media
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Europa moet dringend zijn betrokkenheid bij zijn verleden herstellen en intensiveren. Time Machine zal Europa de technologie geven om zijn identiteit tegen globalisering, populisme en toenemende sociale uitsluiting te versterken, door zijn geschiedenis en cultureel erfgoed te veranderen in een levende bron voor het mede creëren van zijn toekomst. Het Large Scale Research Initiative (LSRI) zal een grootschalige digitalisering- en computerinfrastructuur ontwikkelen die millennia aan Europese historische en geografische evolutie in kaart brengt, kilometers archieven, grote collecties van musea en bibliotheken en geohistorische datasets transformeert in een gedistribueerd digitaal informatiesysteem. Om te slagen, zijn er een reeks fundamentele doorbraken gericht op kunstmatige intelligentie en ICT, waardoor Europa de leider wordt in de extractie en analyse van big data uit het verleden. Time Machine zal sociale wetenschappen en geesteswetenschappen naar grotere problemen drijven, waardoor nieuwe interpretatieve modellen op een superieure schaal kunnen worden gebouwd. Het zal een nieuw tijdperk van open toegang tot bronnen introduceren, waarbij onderzoek in het verleden en lopend open science zijn. Deze constante stroom van kennis zal een diepgaande invloed hebben op het onderwijs, reflectie op lange trends aanmoedigen en kritisch denken aanscherpen, en zal dienen als een economische motor voor nieuwe beroepen, diensten en producten, met impact op belangrijke sectoren van de Europese economie, waaronder ICT, creatieve industrieën en toerisme, de ontwikkeling van slimme steden en landgebruik.
De CSA zal een volledig LSRI-voorstel ontwikkelen rond de Time Machine-visie. Er zullen gedetailleerde routekaarten worden opgesteld, georganiseerd rond wetenschap en technologie, operationele principes en infrastructuur, exploitatieroutes en randvoorwaarden. Een verspreidingsprogramma heeft tot doel het snelgroeiende ecosysteem verder te versterken, met momenteel 95 onderzoeksinstellingen, de meest prestigieuze Europese verenigingen voor cultureel erfgoed, grote ondernemingen en innovatieve KMO's, invloedrijke ondernemers- en middenveldverenigingen en internationale en nationale institutionele organen.

 
Rol van UGent
In het CSA project (maart 2019-maart 2020) zal de Universiteit Gent bijdragen aan: - Werkpakket 2: De wetenschappelijke en technologische uitdagingen aanpakken die gepaard gaan met het creëren van de Big Data van het verleden (specifiek uitdagingen met betrekking tot data en theorie) - Werkpakket 4: Ontwikkelen van de strategie en het implementatieplan voor de TM Exploitatie Avenues (specifiek de avenue of scholarship - Innovatief, multi-scale SSH-onderzoek). Het kernteam van de Universiteit Gent combineert fundamenteel onderzoek in de geesteswetenschappen met innovatieve technologische expertise. Nauw verwant met de doelstellingen van Time Machine, hebben het Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies en collega's van andere onderzoeksgroepen (CartoGIS, Ghent Centre for Digital Humanities, TELIN, IDLab/Imec) een lange traditie in het toepassen van state-of-the-art ICT-technologie, waaronder digitalisering en (big) data modellering, op de studie van erfgoed, van eeuwenoude manuscripten tot data van digitale oorsprong. In de toekomst wil de Universiteit Gent met de hulp van maatschappelijke partners een lokale Tijdmachine ontwikkelen met een focus op de Vlaamse steden Gent en Brugge van de middeleeuwen tot vandaag.