Project

De structuur en impact van trans-Pacific handel, 16e tot 18e eeuw: de Manilla Galleon-handel voorbij zilver en zijde

Acroniem
TRANSPACIFIC
Code
41V03420
Looptijd
01-03-2020 → 28-02-2025
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Other history and archaeology not elsewhere classified
  • Natural sciences
    • Data mining
  • Social sciences
    • Other social and economic geography not elsewhere classified
Trefwoorden
Transpacifische handel Manilla galjoenen historische geografie mens-milieu interactie smokkelhandel marginalia kennisoverdracht geschiedenis van de geneeskunde navigatie risico-evaluatie milieugeschiedenis epidemiologie
 
Projectomschrijving

Dit project zal een radicaal nieuwe geschiedenis van de vroegmoderne trans-Pacifische handel opleveren, door het kritisch herwaarderen van conventioneel gebruikte bronnen, het onderzoeken van tot nu toe verwaarloosde historische archieven en verslagen in een reeks Aziatische en Europese talen, en het analyseren van recent archeologisch bewijsmateriaal met behulp van nieuwe methodologieën en perspectieven. Een interdisciplinair team, bestaande uit specialisten in Chinese, Japanse, Latijns-Amerikaanse, Zuidoost-Aziatische, economische, milieu- en medische geschiedenis, maritieme archeologie en geografische wetenschappen, zal voor het eerst systematisch de rol onderzoeken van actoren, objecten, neveneffecten en uitwisselingen die 'onzichtbaar' of marginaal waren in conventionele geschiedenissen van de Manilla Galileon handel (1565 tot 1815). Ze zullen ook de informele handelsroutes en -netwerken in deze trans-Pacifische handelsverbinding onderzoeken, met bijzondere aandacht voor de 16de tot 18de eeuw. Om dit doel te bereiken zal dit project de structuur en de impact van smokkel, informele, toevallige en ongewenste uitwisselingen van ladingen, mensen, kennis, technologieën en ziekten over de Stille Oceaan uitbreiden, om ten eerste de complexiteit, de aard en de mate van de globale interconnectiviteit van Aziatische en Europese subregionale netwerken te evalueren, en ten tweede zowel hun positieve als negatieve impact op de trans-Pacifische handel in het algemeen, en op inheemse actoren en samenlevingen in China, Japan, en het Viceroyalty van Peru in het bijzonder, opnieuw te beoordelen. Ons doel is om het verouderde beeld van de galjoenenhandel als een pure uitwisseling van zijde, keramiek en specerijen voor zilver tussen Acapulco en Manilla te vervangen, en om een nieuw en meer omvattend bottom-up verhaal te creëren dat de interactie tussen mens en milieu centraal stelt in de analyse. TRANSPACIFIC zal het begrip van de trans-Pacifische Manilla Galileon handel en de effecten daarvan aanzienlijk veranderen, en daarmee de weg vrijmaken voor een herwaardering van andere belangrijke trans-maritieme netwerken.