Project

CFD modellering van trage biomassapyrolyse in schroefreactoren voor de productie van kool en biochar.