Project

CFD modellering van trage biomassapyrolyse in schroefreactoren voor de productie van kool en biochar.

Code
01SC2813
Looptijd
01-09-2013 → 31-08-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Condensed matter physics and nanophysics
 • Social sciences
  • Product development
 • Engineering and technology
  • Power electronics
  • Energy generation, conversion and storage engineering
  • Manufacturing engineering
  • Other mechanical and manufacturing engineering
Trefwoorden
CFD pyrolyse populatiebalansmodel biochar model biomassa Torrefactie
 
Projectomschrijving

Trage pyrolyse is een conversieproces waarbij vaste biomassa wordt omgezet tot kool met de bedoeling de eigenschappen als vaste brandstof te verbeteren of om deze te gebruiken als biochar. In dit project wordt een CFD-reactormodel ontwikkeld om deze trage pyrolysemodel wordt ontwikkeld, dat vervolgens in een populatiebalansmodel wordt geintegreerd ter combinatie met het CFD-reactormodel.