Project

Verhogen van de biomassaproductie en beschikbaarheid van de celwand voor fermentatie in Brachypodium, modelorganisme voor grassen