Project

Burgerwetenschap naar toegankelijkheid en gebruik van parken bij oudere volwassenen

Code
01P02320
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Environmental health and safety
  • Health promotion and policy
  • Preventive medicine
  • Elderly care
 • Engineering and technology
  • Transport planning
 
Projectomschrijving

Steden inrichten als gezonde leefomgeving is wereldwijd een grote uitdaging. Belangrijke factoren hierin zijn de snelle verstedelijking en vergrijzing. Kwalitatieve stadsparken kunnen een belangrijk aspect vormen binnen de ontwikkeling van gezonde steden, aangezien het regelmatig bezoeken van parken fysieke, mentale en sociale gezondheidsvoordelen oplevert. Hoewel net ouderen meer van deze voordelen zouden kunnen genieten, bezoeken zij minder vaak parken dan jongere mensen. Het doel van dit project is het uitvoeren van participatief onderzoek via innovatieve technologieën voor het identificeren van veranderbare omgevingsfactoren voor de toegankelijkheid en het bezoek van parken door ouderen. In een eerste studie zullen de belangrijkste omgevingskenmerken via een online interactieve kaart door ouderen geïdentificeerd worden. Bij een tweede studie zullen ouderen een app kunnen gebruiken om geo-gecodeerde foto’s te nemen van omgevingskenmerken op weg naar en in het park, alsook hun bevindingen kunnen inspreken over hoe deze kenmerken hun parkbezoek beïnvloeden. Aangezien het daadwerkelijk (her)ontwerpen van parken duur is, zullen in een derde studie de effecten van veranderingen in omgevingsfactoren op de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van parken bij ouderen via een virtual reality experiment worden getest. De resultaten van dit project zullen park ontwikkelaars concrete handvatten geven bij het (her)ontwerpen van parken om parkbezoek bij ouderen te bevorderen.