Project

Sino-EU-bodemobservatorium voor intelligent beheer van landgebruik

Acroniem
SIEUSOIL
Code
41Z01219
Looptijd
01-06-2019 → 30-11-2022
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural land management and planning
Trefwoorden
bodem
 
Projectomschrijving

SIEUSOIL ontwerpt, implementeert en test een gedeeld China-EU Web Observatory-platform dat Open zal bieden Gekoppelde gegevens om de status en bedreigingen van de bodem te bewaken en te helpen bij de besluitvorming voor duurzame ondersteuning van het agro-ecosysteem functies, gezien de verwachte klimaatverandering. Het Observatory-platform zal door middel van aanpasbare modules ondersteunen het verstandig beheer van de bodem op veldniveau en zullen goede praktijken op het gebied van bodem demonstreren beheer voor zowel EU als China. Het uiteindelijke doel zal zijn om duurzaam bodembeheer te ondersteunen, te verhogen landproductiviteit duurzaam, de variabiliteit van gewasopbrengsten in tijd en ruimte verminderen en de beleidsformulering ondersteunen werkwijze. Innovatieve praktijken en tools worden getest in SIEUSOIL en hun impact wordt beoordeeld op verbeterde bodem vruchtbaarheid en landgeschiktheid.