Project

Vormt het mycotoxinecomplex T-2/HT-2 in granen een nieuw en reëel probleem in de voeder- en voedselketen ?

Looptijd
01-03-2012 → 28-02-2014
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Analytical chemistry
  • Other chemical sciences
  • Plant biology
 • Medical and health sciences
  • Nutrition and dietetics
  • Pharmaceutical analysis and quality assurance
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Agricultural plant production
  • Agriculture, land and farm management
  • Food sciences and (bio)technology
  • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
chemotypering risico-evaluatie HT-2 toxine T-2 toxine fusarium
 
Projectomschrijving

Het project beoogt kwalitatieve en kwantitatieve data te verzamelen betreffende het voorkomen van T-2/HT-2 in kleinkorrelige granen en de daarvan afgeleide graanproducten die geproduceerd en verhandeld worden in België. Alsook wil men inzicht krijgen in het voorkomen van T-2/HT-2 producerende Fusarium soorten en hun genetische diversiteit. Op basis van het chemotype van F. poae en F. langsethiae zal eveneens getracht worden andere mycotoxinen te identificeren. Het inschatten van het belang van andere Fusarium soorten binnen het T-2/HT-2 complex en op basis van een blootstellingschatting een preliminaire risico-analyse voor T-2/HT-2 zal een conclusie worden bekomen.