Project

SMILE-project: optimale zorg voor kinderen met Schisis -een verhoogde Maatschappelijke Integratie geeft een betere LEvenskwaliteit.

Code
BOF/MVF/202103/034
Looptijd
01-05-2021 → 30-04-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Health psychology
 • Medical and health sciences
  • Otorhinolaryngology not elsewhere classified
  • Oral and maxillofacial surgery
  • Plastic surgery
  • Rehabilitation
  • Speech and language therapy
Trefwoorden
multidisciplinaire behandeling schisis spraakstoornissen quality of life
 
Projectomschrijving

Een lip-, kaak- en verhemeltespleet of cheilognatopalatoschisis is de meest voorkomende aangeboren craniofaciale afwijking. Deze aandoening heeft een invloed op verschillende facetten van het functioneren van de patiënt, waaronder de spraak, voeding, gebits- en kaakontwikkeling, gehoor, uiterlijk en psychosociaal welbevinden. Onze onderzoeksgroep focust enerzijds op de diagnostiek en de behandeling van spraakstoornissen bij kinderen met een schisis en anderzijds op de maatschappelijke integratie van deze kinderen. Een sterke global mind-set kleurt deze focus. De doelstelling van dit SMILE-project is het verhogen van de global societal outreach door het optimaliseren van de maatschappelijk communicatie van de state-of-the art bevindingen op vlak van diagnostiek en behandeling van de spraakstoornissen bij kinderen met schisis. Deze bevindingen zullen gecommuniceerd worden aan logopedisten en andere stakeholders betrokken in het zorgbeleid van deze kwetsbare kinderen. Een team van experten creëert een website met toegankelijke webinars/(online)workshops met kwaliteitsborging in co-creatie met de patiëntenvereniging.