Project

PISA 2015 - werkingsjaar 2013

Acroniem
PISA
Looptijd
01-10-2013 → 31-12-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
complexe problemen oplossen PISA
 
Projectomschrijving

PISA 2015 - werkingsjaar 2013 Vl. Overheid - dept. onderwijs In 2012 het Programme for International Student Assessment (PISA), voor het eerst in de geschiedenis van de grootschalige assessments, inclusief een nieuw type van problemen genaamd “interactive problemen”. Dit artikel analyseert de problemen. Het onderzoeksgebied erachter is de psychologie van het oplossen van complexe problemen in een complexe multi-factor omgeving die zoeken, experimenteren en de controle in een situatie van onzekerheid met zich meebrengt. Het artikel bespreekt de nieuwe mogelijkheden die open te stellen en de problemen die zich voordoen bij de invoering van dergelijke problemen in grootschalige assessment praktijk, met bijzondere aandacht voor standaard evaluatie van het oplossen van creatieve problemen via “een standaard lijst van creatieve antwoorden”. Er wordt gekeken naar het groeiende belang van studies naar verkennende gedrag en “het experimenteren met experimenten” en hun impact op het onderwijsbeleid.