Project

Evaluatie van de beschermende werking en het werkingsmechanisme van vetzuren gebaseerde producten tegen garnaal pathogenen

Looptijd
01-06-2015 → 31-05-2017
Financiering
Privémiddelen via IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Laboratory medicine
    • Laboratory medicine
    • Laboratory medicine
Trefwoorden
pathogeen
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt de ontwikkeling van een of meerdere voederconcepten, gebaseerd op hemieuwbare

grondstoffen, voor gebruik in de gamalenkweek. Deze voederconcepten moeten in staat zijn om de

productieverliezen door ziekte en het antibioticagebruik in de gamalenkweek te voorkomen of substantieel te

verminderen. Er zal gefocust warden op virale infecties met het White Spot Syndrome Virus (WSSV) en op Acute

HepatoPancreas Necrosis Disease (AHPND) veroorzaakt door de bacterie Vibrio Parahaemolyticus