Project

Onderzoeksfaciliteit voor multimodale niet-invasieve in-vivo beeldvorming van kleine proefdieren (INFINITY - INnovative Flemish IN vivo Imaging TechnologY)

Looptijd
01-08-2017 → Lopend
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Medical imaging and therapy not elsewhere classified
 • Engineering and technology
  • Biomedical image processing
  • Biomedical instrumentation
  • Biomedical modelling
  • Biomedical signal processing
Trefwoorden
Multimodale beeldvorming Preklinische beeldvorming
 
Projectomschrijving

INFINITY is een onderzoeksfaciliteit voor preklinische multimodale beeldvorming die ter beschikking staat voor onderzoeksgroepen van onze universiteit, alsook de industrie. INFINITY beschikt over state-of-the-art onderzoeksinfrastructuur voor niet-invasieve in-vivo beeldvorming van kleine proefdieren. INFINITY stelt ook expertise ter beschikking voor hoge-precisie radiotherapie bij kleine proefdieren. INFINITY werkt samen met verschillende nationale en internationale onderzoeksgroepen op uiteenlopende onderzoeksdomeinen en met de industrie.