Project

Synthetische antilichamen voor detectie van cyclodepsipeptide toxines in voeding

Acroniem
SynAbs
Code
F2019/IOF-Advanced/208
Looptijd
01-02-2020 → 30-09-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemical synthesis
Trefwoorden
sneltesten Voedselveiligheid mycotoxines synthetische antilichamen ELISA bacteriële toxines
 
Projectomschrijving

Recent werden richtlijnen uitgevaardigd door het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid aangaande de noodzaak tot het verzamelen van meer data voor het evalueren van de lange-termijn toxische effecten van bepaalde cyclodepsipeptide-gebaseerde door voeding overgedragen toxines. Helaas zijn er tot op vandaag geen geschikte affiniteitsreagentia beschikbaar om de aanwezigheid van deze toxines en edrivaten ervan te detecteren in voedselstalen.

In een voorafgaande samenwerking in de context van een GOA project werd een serie de novo ontworpen artificiële receptormoleculen of Synthetische Antilichamen (SynAbs) ontwikkeld die de voedingstoxines beauvericin (BEA) and cereulide (CER) en analoga kunnen binden. De ontwikkelde SynAbs vertegenwoordigen de eerste beschreven entiteiten die in staat zijn om zulke toxines te binden. Gezien de onbeschikbaarheid van klassieke antilichamen, vertegenwoordigen deze moleculen het ideale startpunt voor de ontwikkeling van de zo noodzakelijke analytische tools voor het detecteren en sequestreren van deze toxines in voedings- en klinische stalen.

The nieuwe gepatenteerde UGent technologie is momenteel op een laag TRL niveau en moet op een hoger TRL niveau gebracht worden om industriële partners te kunnen aantrekken met interesse in de technologie voor verdere ontwikkeling naar vermarkting en commercialisatie toe.