Project

Impact van (half)-parasitische planten op de dynamiek van plantengemeenschappen via directe veranderingen in de vegetatiestructuur en indirecte biogeochemisch N-feedback

Looptijd
01-01-2007 → 30-12-2012
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other chemical sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
Trefwoorden
vegetatiedynamiek parasitische planten plantenecologie N-cycling
 
Projectomschrijving

Parasistische planten kunnen de populatiedynamiek, gemeenschapsstructuur en plantendiversiteit beïnvloeden via een directe impact op de gastheergroei en indirect door een herverdeling van stikstof in het ecosysteem (via hun stikstofrijke strooisel). Dit indirecte effect zou belangrijker worden naarmate stikstof meer limiterend wordt. Dit zal bestudeerd worden in ecosystemen die variëren in de mate van intrinsieke stikstofbeschikbaarheid.