Project

Hoe voedselsystemen het recht op voldoende voedsel van kwetsbare groepen kunnen garanderen: het geval van straatkinderen

Code
11PSP24N
Looptijd
01-11-2023 → 31-10-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Urban sociology and community studies
  • Social program evaluation
  • Social problems
 • Medical and health sciences
  • Public health sciences not elsewhere classified
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural, veterinary and food sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
Voedselsysteem
 
Projectomschrijving

Het recht op voldoende voedsel is een fundamenteel mensenrecht. Dit wordt gerealiseerd wanneer elke persoon, op elk moment, fysieke en economische toegang heeft tot voldoende voedsel of de middelen om dit aan te schaffen. Desondanks slagen de huidige voedselsystemen er niet in om dat recht voor iedereen te garanderen, waardoor honger en voedselonzekerheid wereldwijd grote problemen zijn. De kwetsbaarste bevolkingsgroepen worden als gevolg het hardst getroffen. Deze studie zal onderzoeken in welke mate voedselsystemen inclusiever kunnen gemaakt worden met als doel het recht op voldoende voedsel voor kwetsbare bevolkingsgroepen te waarborgen. Het onderzoek zal gebeuren door middel van een case studie over dakloze straatkinderen in stedelijke gebieden van Ethiopië, hierbij gebruik makend van kwalitatieve methodes van dataverzameling en actieonderzoek met straatkinderen en verschillende stakeholders. Dit onderzoek is innovatief omdat de focus ligt op moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen die ondergerepresenteerd zijn in beleid en onderzoek. Het zal ook een meer inzicht bieden in hoe de vertegenwoordiging en emancipatie van kwetsbare groepen binnen voedselsystemen kan worden verbeterd om duurzame voedselsystemen en duurzame ontwikkeling te bevorderen.