Project

Cognitieve remediatie na elektroconvulsietherapie bij ernstig depressieve patiënten: een interventie voor terugvalpreventie