Project

Voorkomen van protectieve allelen in de honingbijen van Ethiopië (Apis mellifera simensis)

Code
01CD6723
Looptijd
01-10-2023 → 31-08-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal genetics
Trefwoorden
allelfrequentie Varroa-mijt resistentie genetische merkers
 
Projectomschrijving
Honingbijen in Afrika hebben een aangeboren resistentie tegenover de varroa-mijtziekte die in de westerse wereld veel schade veroorzaakt. In deze studie willen we nagaan in welke mate de protectieve allelen voor het kenmerk ‘onderdrukking van de mijt-reproductie’ in de Ethiopische honingbijen populatie voorkomen. De staalnames van honingbijen werden reeds vroeger afgerond. Enkel de laboratoriumanalyses dienen nog uitgevoerd te worden.