Project

Hoge prestaties en geïntegreerde architectuur en compilatie

Acroniem
HIPEAC
Code
41L07816
Looptijd
01-01-2016 → 30-04-2018
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma, Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Computer hardware
    • Computer theory
    • Scientific computing
    • Other computer engineering, information technology and mathematical engineering
Overige informatie
 
Projectomschrijving

HiPEAC is een ondersteuningsactie gericht op het structureren en versterken van de Europese academische en industriële gemeenschappen in computersystemen: (i) door het vergroten van innovatiebewustzijn en door onderzoekers aan te moedigen deel te nemen aan innovatieactiviteiten; (ii) door het professioneel verspreiden van programma-prestaties buiten de traditionele wetenschappelijke locaties; (iii) door een visiedocument met aanbevelingen te produceren over hoe het innovatiepotentieel van H2020-projecten kan worden verbeterd, en (iv) door de gemeenschap van computersystemen te laten groeien tot na 2000 actieve leden in Europa. De HiPEAC-ondersteuningsactie is bedoeld als voortzetting van drie succesvolle FP7-netwerken van excellentie met dezelfde naam (HiPEAC1-3). Deze ondersteuningsactie zal gebruikmaken van de bestaande gemeenschap, de expertise en de reeks instrumenten die sinds 2004 zijn ontwikkeld en werken aan de doelstellingen van deze ondersteuningsactie: intersectorale platformvorming, clustering van aanverwante onderzoeksprojecten, structurering van de Europese academische en industriële sector onderzoeksgemeenschappen, verspreiding van programma-prestaties, impactanalyse, opbouw van kieskringen en routekaarten voor toekomstige onderzoeks- en innovatieagenda's. De algehele aanpak van de HiPEAC-ondersteuningsactie is dat het alle actoren en belanghebbenden in de gemeenschap van computersystemen - met name door de EU gefinancierde projecten en het MKB - wil samenbrengen in een goed beheerde structuur waar ze kunnen communiceren, informatie kunnen verspreiden / delen, overdracht van kennis / technologie, uitwisseling van menselijke hulpbronnen, nadenken over hun toekomstige uitdagingen, experimenteren met ideeën om de gemeenschap te versterken, enz. De HiPEAC-ondersteuningsactie zal haar leden en projecten ondersteunen met taken die te moeilijk / complex zijn om individueel uit te voeren: visieopbouw , professionele communicatie, werving, eventmanagement op Europees niveau. Door dergelijke diensten aan te bieden, wordt een last weggenomen van de projecten en leden. Ze kunnen zich dan concentreren op de inhoud en de impact van hun inspanningen wordt versterkt.

 
Rol van UGent
De Universiteit Gent coördineert de ondersteunende actie en is als dusdanig betrokken bij alle doelstellingen van het project.