Project

Petro-seksuele politiek in de Niger Delta: De historische wortels van toxische geografie en masculiniteit opsporen.

Code
11N9723N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Postcolonial studies
  • Environmental politics
  • Political economy
  • Security, peace and conflict
  • Political geography
Trefwoorden
petro-seksuele politiek
 
Projectomschrijving

Ondanks het feit dat het Niger-Delta-gebied de rijkste regio in grondstoffen is, behoort de bevolking van dit gebied tot de armste ter wereld. De regio wordt gekenmerkt door een ongeziene ecologische crisis als gevolg van olielekkages, die een verwoestend effect hebben op het milieu, en door de omnipresentie van gewapend geweld in alle aspecten van het dagelijks leven. Dit geweld gerelateerd aan de olie-extractie, heeft de armoede in de regio alleen maar vergroot, waardoor vrouwen bijzonder kwetsbaar zijn. Ondanks de groeiende wisselwerking tussen natuur en gender, blijft de genderproblematiek deels onontgonnen in het onderzoek naar grondstofwinning, met vooral de context van de Nigerdelta. Turcotte's nieuwe kader "petro-sexual politics" plaatst de intersectie van petroleumontginning en gender/seksueel geweld in de voorste onderzoekslijn. Dit project beoogt een nieuwe theorievorming over petro-sexual politics door deze te situeren in een historisch continuüm en door de alledaagse implicaties ervan voor vrouwen in de Niger Delta te analyseren. Dit onderzoek zal bijdragen tot een beter begrip van de blijvende effecten die oliewinning heeft door structureel geweld in te schrijven in de sociale orde en het landschap van de Nigerdelta. De resulterende nieuwe theoretische inzichten en empirische gegevens, verzameld via etnografisch en archiefonderzoek, zorgen voor een kruisbestuiving tussen verschillende literaire teksten zoals gender, politieke ecologie en postkoloniale studies.