Project

Alliantieonderzoeksgroep: Materials and Surface Science & Engineering

Acroniem
MASS
Code
05L01009
Looptijd
01-11-2009 → 31-07-2024
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other biological sciences
    • Other natural sciences
Trefwoorden
MASS
 
Projectomschrijving

De raden van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hebben een raamovereenkomst goedgekeurd die een structurele en verregaande samenwerking tussen beide instellingen mogelijk maakt. Een Alliantieonderzoeksgroep groepeert minstens 6 onderzoekers vanuit de UGent en vanuit VUB (en mogelijks ook vanuit hun associatiepartners). Deze onderzoekers zijn actief rondom een gemeenschappelijke onderzoekslijn.