Project

Modelleren van intercellulaire signalisatieprocessen tijdens cellulaire differentiatie op basis van transcriptoom data van individuele cellen.