Project

NO BUG - Nieuwe Release System en Bio-Based Utilities voor insectenwerend middel textiel en kleding

Acroniem
NO BUG
Code
41U00109
Looptijd
15-10-2009 → 14-10-2013
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Ceramic and glass materials
    • Materials science and engineering
    • Semiconductor materials
    • Other materials engineering
Trefwoorden
textiel maeriaalkunde biotechnologie
 
Projectomschrijving

Afstoten van muggen is een belangrijk punt in een aantal toepassingen van textiel en kleding. Er doen zich twee grote problemen voor:

1. Insectenwerende middelen zijn momenteel nog steeds schadelijk, bovendien neemt de resistentie tegen conventionele middelen toe.

2. De levensduur van de afgiftesystemen is te kort.

Deze twee problemen oplossen is het hoofddoel van het NO BUG-project. Nieuwe biologische afweermiddelen en twee afgiftesystemen (meerlagencoating en textielbioaggregaten) zullen onderzocht en geëvalueerd worden met het oog op afstoting van mugen die malaria en dengue veroorzaken. De nieuwe afgifteconcepten bestaan uit meerlagencoatings en in situ vrijgeven van de actieve bestanddelen. Voor de prototypes streven we naar textiel voor welzijnwerkers van bednetten (muggen). Het project wil achterhalen wat de beste gebruikscondidties zijn van de biologische afweermiddelen en hoe ze in textiel geïntegreerd kunnen worden. Het werk houdt testen, exploitatie en disseminatie in.